Om mig

0766 -  29 70 90

Har sedan 1997 utökad kompetens i rörelse och stödjeorganen, enl Reg Skånes förordning.

Akupunkturutbildad i Sverige, Kina och England.


Idrottsmedicin

Yrsel
Gånganalys

m.m.

Leg.sjukgymnast Sverige 1983

Lic.Physiotherapist England 1984

Lic.Physicaltherapist USA 1985

Mary Anderberg akupunktur-specialist i Helsingborg